Adviser                                  Ji Xianlin(1911-2009)     Jiang Zhenghua

    

Honorary Director                Liu Anwu     Sun Peijun (1925-2010)     Huang Baosheng

    

Director                                  Yu Longyu

    

Research Member                  Dong Benjian     Dong Youchen     Yang Xiaoxia   
                                                  Yang Xiuzheng     Cai Feng     Huang Rong     Wang Bi

    

Honorary Professor                Tan Chung     G. K. Chadha      Karan Singh      Michel Postel

    

Distinguished Professor         Zhu Xintian

     

Chair Professor                       Priyadarsi Mukherji      Soumyendranath Sikdar  
                                                  Shubra Thripathi      Nirmala Sharma

      

Research Partner                    Dr. Liu Zhaohua     Dr. Zhang Wei     Dr. Li Meimin     Dr. Cai Jing
 

Centre for Indian Studies of Shenzhen University CopyRight(2012) 技术支持:科筑网络

粤ICP备08005809号